Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median aikakaudella

Uutiskuvan matka kansainvälisiltä markkinoilta suomalaiselle loppukäyttäjälle

Projektissa tutkitaan kansainvälistä uutiskuvavälitystä ja kuvatoimittamista. Tutkimus toteutetaan havainnoimalla kuvavalintaa ja kuvavälitystä tekevien ammattilaisten työtä kolmessa kohteessa Iso-Britanniassa ja Suomessa ja lisäksi haastatellaan keskeiset kuvatoimittajat, ulkoasupäälliköt ja lehtikuvaajat kustakin organisaatiosta. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin valokuvien digitaalinen kierto ja sosiaalinen media vaikuttavat ammattimaiseen uutiskuvavälitykseen.

1) Globaalilla tasolla: Tavoitteena on hahmottaa kansainvälisen uutiskuvatuotannon prosessia alkaen globaalista toimijasta ja päätyen suomalaisen kuvavälittäjän kautta loppukäyttäjänä toimivaan uutislehteen.

2) Paikallisella organisaatiotasolla: Tutkimuksessa pureudutaan siihen, millaisia uusia eettisiä kysymyksiä kuvajournalismin digitalisoitunut ja verkottunut ympäristö asettaa ammattilaisille ja miten ammattilaiset niitä ratkovat. Kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi se, millaisia hiljaiseen tietoon perustuvia käytäntöjä on olemassa ja toisaalta, millaisia teknisiä apuvälineitä hyödynnetään.

Tutkimuksen taustalla ovat muun muassa seuraavat tutkimuskysymykset:

1. Minkälaisilla kriteereillä kuvajournalismin ammattilaiset valikoivat julkaistavia kuvia tarjolla olevasta kuvavirrasta?
2. Millaisissa tapauksissa ei-ammattilaisten ottamia kuvia käytetään?
3. Millaisia eettisiä kysymyksiä ammattilaiset joutuvat työssään pohtimaan ja miten niitä ratkotaan käytännössä?
4. Miten ammattilaiset määrittelevät hyvää kuvajournalismia ja minkälainen on heidän mielestään aito tai todenmukainen kuva?
5. Miten kansainvälisilla markkinoilla tuotettu kuva päätyy julkaistavaksi suomalaisessa lehdessä?

Projektin kesto: 2017–2019

Rahoittaja: Koneen Säätiö

Yhteystiedot: Post doc -tutkija Jenni Mäenpää, jenni.k.maenpaa at uta.fi