Kuvitetut ilmastotunteet

Projekti tutkii, teoretisoi ja kehittää ilmastonmuutoksen visuaalista esittämistä mediankäyttäjien näkökulmasta. Projektilla on kaksi tavoitetta: 1) tutkia miten ilmastonmuutos kiinnittyy kuvien kautta mediankäyttäjien arjen käytäntöihin ja elämismaailmoihin sekä 2) kehittää uusia tapoja visualisoida ilmastonmuutosta ja sen herättämiä tunteita. Lisäksi projekti tutkii millaista toimijuutta ja käytäntöjä mediankäyttäjät liittävät ilmastotunteisiin.

Tutkimuksen metodologia rakentuu digitaalisesta etnografiasta, osallistavasta valokuvauksesta sekä autoetnografiasta. Tutkimusprojekti tuottaa akateemisten tutkimusartikkelien lisäksi visuaalisia esityksiä tutkimustuloksista ja pyrkii siten osaltaan uudistamaan sekä tiedeviestintää että ilmastonmuutoksen visuaalista kommunikointia.

Projekti kehittää ilmastonmuutoksen visualisointia yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten ilmastonmuutostoimijoiden, valokuvaajien ja visuaalisen kulttuurin tutkijoiden, ympäristöbloggaajien ja uutistoimitusten kuvatoimittajien kanssa.

Rahoittaja: Koneen Säätiö

Tutkimuskausi: 2019–2022

Tutkija: Niina Uusitalo, niina.uusitalo at tuni.fi