Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos -tutkimushankkeessa perehdytään mediaympäristöön ja sen muutoksiin tarkastelemalla osin samoja lapsiryhmiä kymmenen vuoden ajanjaksolla: vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016. Tutkimuksen neljäs vaihe on käynnissä parhaillaan.

Mukana tutkimuksessa on lapsia neljästä eri ikäryhmästä (5-, 8-, 11- ja 14-vuotiaita), Tampereen ja ympäristökuntien alueilta. Jokaiselle tutkimuskierrokselle osallistuu 45–60 lasta. Vuonna 2007 ensimmäisellä tutkimuskierroksella 5-vuotiaina mukaan tulleita lapsia seurataan kaikilla kierroksilla kunnes he ovat 14-vuotiaita.

Seurantatutkimus mahdollistaa monenlaisia vertailuasetelmia:

  • Mediaympäristön muuttumisen lisäksi voidaan seurata miten yksittäisen lapsen mediankäyttö kehittyy hänen kasvaessaan esikouluikäisestä murrosikäiseksi.
  • Muutosta voidaan paikallistaa myös kiinnittämällä huomiota siihen miten 14-vuotiaat käyttävät sosiaalista mediaa ja internetiä vuonna 2013 verrattuna edellisellä tutkimuskierroksella mukana olleisiin 14-vuotiaisiin.

Tutkimuksen viitekehys on sosiologisessa lapsuustutkimuksessa, joka korostaa lasten ja nuorten aktiivista toimijuutta.

Tutkimusmenetelminä käytetään mm. mediapäiväkirjoja, mediatehtäviä, taustatietolomakkeita, lasten kanssa käytäviä keskusteluja.

Hankkeen julkaisut:

Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3.
Journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskus COMET (2014). Julkaisun verkkoversio

Naamatusten verkossa – Lasten ja nuorten mediaympäristö muutoksessa, osa 2. Tampereen yliopisto, CMT, Journalismin tutkimusyksikkö (2011). Julkaisun verkkoversio

”Mä oon nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 104 (2008). Julkaisun verkkoversio

Noppari & Uusitalo (2011) Kavereita verkossa ja sen ulkopuolella. Näkökulmia nuorten verkkoyhteisöllisyyteen. Teoksessa Kangaspunta, Seppo (toim.) Yksilöllinen yhteisöllisyys. Tampere: Tampere University Press.

Noppari, Elina & Kupiainen Reijo (2014) Somelainen nuori. Teoksessa Martikainen, Liisa (toim.) Mitä se sulle kuuluu. Unipress.

Noppari, Elina, Uusitalo, Niina & Kupiainen Reijo (2015) Let´s go home.
Possibilities of producing children´s voices in the domestic research context

Muita esityksiä ja haastatteluita:

23.11.2013 Lasten oikeuksien päivä, Tampere-talo, posterinäyttely

Helsingin Sanomat 12.5.2014: Mobiilimedia kuuluu jo lasten arkeen

Helsinki Times, 12 May 2014: Mobile media everyday phenomenon for children

Yleisradio, Puheen iltapäivä 15.5.2014: Mobiilimuksut elävät netissä

Radio Moreeni, 13.5.2014, Alakuppila

Etelä-Suomen Sanomat 28.7.2014: Jaatko lapsesi kuvia somessa?

16.9.2014 Kuopio, Lukuintoa monilukutaitoon -seminaari, video esityksestä

2.10.2014 Verkkoja kokemassa -seminaari, Turku. Esityksen slidet

8.10.2014 Radio Moreeni, Apinalaatikko: Kuulkaas pojat

Yhteyshenkilö:
Elina Noppari
elina.noppari at uta.fi

Yhteistyötaho:
Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi:
2016-2017

Vuoden 2007 ensimmäisen tutkimuskierroksen hankesivu