Mansetorin ylläpito

Mansetorin www-kansalaissivujen yläpidon ja kehittämisen avulla toteutetaan eTampere-ohjelmassa mainittuja tavoitteita kuten kansalaisten verkkotaitojen lisäämistä ja osallistumismahdollisuuksien edistämistä. Samalla edistetään kaupungin ja yliopiston yhteistyötä tietoyhteiskunnan paikallisessa toteuttamisessa.

Kesto: 2001-31.10.2006
Vastuuhenkilö: Pauliina Lehtonen
Yhteistyötaho: Tampereen kaupunki, eTampere-ohjelma
Hankkeen kotisivut: http://mansetori.uta.fi/
Raportit:
Hanna-Mari Nurmikolu: Kokemuksia Mansetorin kaupunginosatyökalun käytöstä – Julkaisujärjestelmän edut ja rajoitukset Tampereen Ammattikorkeakoulun tutkintotyöraportti 2005
Lauri Kokkonen: Mansetorin kävijämäärät ja merkitys kaupunginosayhteisöille syksyllä 2004 Tiedotusopin proseminaarityö 2004
Taloustutkimus Oy: Seutuverkkojen käyttäjätutkimus 2004 – Mansetori Osaraportti Alueellisten portaalien ja kansalaisverkkojen tila 2004 -tutkimuksesta
Virpi Kaivonen: Tutkimusmatka Irlantiin 9.-12.6.2001. Matkaraportti verkossa.