Mapya?Social Media and Children in Low Income Communities

Projekti tutkii sosiaalisen median mahdollisuuksia alhaisen tulotason yhteisöissä Keniassa. Mapya? on yhteistyöhanke, jonka osapuolina ovat Nokian tutkimusyksikkö Nokia Research Center Tampere, Plan Kenya, Plan Finland, Journalismin tutkimusyksikkö sekä paikalliset yhteisöt. Tutkimuksen keskiössä ovat lasten vuorovaikutus, kommunikaatio ja itseilmaisu.

The project Mapya? – Social Media and Children in Low Income Communities aims to identify and develop enables for social media and children in Kenyan communities. It is implemented in partnership with Nokia Research Center, Plan Finland, Plan Kenya, and the Journalism Research and Development Cente.

Kesto: 2.4.2007-30.8.2008
Tutkija: Maarit Mäkinen , (03) 3551 7951, maarit.makinen AT uta.fi
Tilaaja: Nokia Research Center Tampere
Yhteistyötahot: Nokia Research Center Tampere, Plan Kenya, Plan Finland

Projektin raportteja:
Media and Communicational Environment in Kenya. May 2007.

Mapya? Report on the Background Field Research in Kenya May-October 2007

”I feel proud about my articles in the class magazine” – The Evaluation Report of the Project Mapya? May 2008

Artikkeleita:
Mäkinen, M. & Wangu, K.M. (2008). Social Media and Postelection Crisis in Kenya. The International Journal of Press/Politics. SAGE Publications. Vol 13, No 3.