Media ja Arki

Projekti keskittyy uusien elektronisten medioiden ja arkielämän ilmiöiden välisten suhteiden tutkimiseen. Tutkimus suoritetaan Journalismin tutkimusyksikössä sekä Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksella.
Kesto: 1.3.2001-30.4.2005
Vastuuhenkilö: Kaarle Nordenstreng, tiedotustusopin laitos ja
Jari Aro, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
Tutkija: Tuula Puranen
Yhteistyötahot: Alma Media Oyj, StoraEnso sekä Tekes
Hankkeen kotisivut: http://www.uta.fi/laitokset/sosio/project/media/media_and_everyday_life.htm