Media ja arktinen alue – mestarikurssien viikko

Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC) järjestää marraskuussa 2018 viikon tapahtuman arktisen alueen muutoksesta median aiheena.

TaRC on kansainvälinen kohtauspaikka, joka yhdistää uudentyyppisiä avoimia opetuksen, tutkimuksen ja tapahtumien muotoja. Keskus järjestää vuosittain mestarikurssien viikon, tapahtuman, jossa etsitään mestareiden, eli ansioituneiden media-ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöllä uusia näkökulmia median tekemiseen ja tutkimiseen sekä erityisesti Venäjän ja Kiinan mediajärjestelmiin.

Ensimmäisen mestarikurssien viikon (26.–30.11.2018) teemana on arktisen alueen muutos median aiheena. Pohjoisen alue on muuttumassa ilmaston lämpenemisen ja luonnonvarojen hyödyntämisen seurauksena globaalien intressien uudeksi keskukseksi. Sen elinkeinot muuttuvat, ympäristöön kohdistuvat paineet kasvavat ja geopoliittiset asetelmat jännittyvät. Samalla aluetta koskevat mediaesitykset ja puhetavat etsivät uusia muotoja. Viikko tarjoaa tietoa ja osaamista kahdella alueella:

1) Arktisen alueen kysymykset Venäjän ja Kiinan politiikassa, kulttuurissa ja mediassa.
2) Arktisen alueen muutosten vaatimat taidot journalismissa ja muussa mediassa.

Vuonna 2019 järjestettävän toisen mestariviikon teemana on naisten asema ja johtajuus mediateollisuudessa.

Yhteystiedot: Koordinaattori Mika Perkiömäki, mika.perkiomaki at staff.uta.fi

Rahoittaja: Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö

Projektikausi: 2018–2020