Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä

Tutkimuksessa analysoidaan journalismin roolia yhtäältä vallan käyttäjänä ja toisaalta yhteiskunnan muiden valtasektorien vallankäytön välineenä. Tärkeimpänä tutkimusaineistona ovat suomalaisen yhteiskunnan eri valtasektoreiden – muiden kuin median – edustajien haastattelut ja niitä täydentävä kysely. Lisäksi analysoidaan mediasisältöjä, luodaan kansainvälisen vertailun edellyttämiä tutkijakontakteja ja järjestetään tutkimuksen loppuvaiheessa kansainvälinen seminaari.

Kesto: 2007-2010
Vastuuhenkilöt: Risto Kunelius (03) 3551 6988, Esa Reunanen (03) 3551 7482
Muut tutkijat: Elina Noppari (050)443 7228, Paula Haara (03) 3551 4080
Rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Tutkimussuunnitelma

Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä

Projektin tapahtumia

Projektin loppuraportti Media vallan verkoissa julkistettiin Journalismi, valta ja medioituva politiikka -seminaarissa maanantaina 30.11.2009 Päivälehden museossa Helsingissä.

Media in Power -seminaari Tampereella 3.-4. huhtikuuta 2009
Seminaarin ohjelma
Seminaarin avaus

Julkaisut

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2012) The Medium of the Media. Journalism, Politics, and the Theory of ”Mediatisation”. Javnost – The Public 19:4, 5-24.

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2012) Media in Political Power: A Parsonian View on the Differentiated Mediatization of Finnish Decision Makers. The International Journal of Press/Politics 17:1, 56-75.

Noppari, Elina (2010) ”Ihmisiähän tässä kaikki ollaan.” Suomalaisten päättäjien ja journalistien vuorovaikutus ja luottamuksen rakentumisen käytännöt. Media & Viestintä 33:3, 32-49.

Reunanen, Esa, Kunelius, Risto & Noppari, Elina (2010) Mediatization in context: Consensus culture, media and decision making in the 21st century, the case of Finland. Communications 35:3, 287-307.

Kunelius, Risto, Noppari, Elina & Reunanen, Esa (2009) Media vallan verkoissa. Tiedotusopin laitoksen julkaisuja A 112. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa (2008) Iltalehden suuri lupaus. Journalismikritiikin vuosikirja. Tiedotustutkimus 31:2, 45-63.

Konferenssialustukset

Kunelius, Risto & Reunanen, Esa: ”The Medium of the Media” in Mediatized Power. Alustus Power & Difference -konferenssissa Tampereella 28.8.2012.

Kunelius, Risto & Noppari, Elina & Reunanen, Esa: Journalismin muutos päättäjien näkökulmasta. Alustus Viestinnän tutkimuksen päivillä Tampereella 13.2.2010.

Kunelius, Risto & Noppari, Elina & Reunanen, Esa: (Why) and How to Study Media in Power? Alustus Media in Power -seminaarissa Tampereella 3.4.2009.

Kunelius, Risto & Noppari, Elina & Reunanen, Esa: Media in Power: Some New Truths. Alustus Media in Power -seminaarissa Tampereella 3.4.2009.

Reunanen, Esa & Kunelius, Risto: Median valta päättäjien näkökulmasta. Alustus Julkisuustutkimuksen päivillä Helsingissä 5.2.2009.

Kunelius, Risto, Reunanen, Esa & Noppari, Elina: Media and powerful actors. Presentation at Political Communication Section, IAMCR Congress, Stockholm, July 2008.