Mediakasvatuksen kehittämistarpeet

Projektissa toimitetaan mediakasvatuksen kehittämistarpeita käsittelevä kirja sekä järjestetään samaa teemaa koskeva asiantuntijaseminaari. Näin kootaan tietoja muun muassa siitä, ketkä ovat alan keskeisiä toimijoita, millaista mediakasvatusta ne tarjoavat lapsille, nuorille ja aikuisille, millaisia kansalaisvalmiuksia mediakasvatus välittää ja miten mediakasvatusta pitäisi kehittää.
Kesto: 15.12.2004-31.5.2005
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Sara Sintonen, Sirkku Kotilainen, Niina Uusitalo
Yhteistyötahot: Oikeusministeriö, Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma
Hankkeen kotisivut
Raportti: Mediakasvatus 2005 Kansalliset kehittämistarpeet, Oikeusministeriön julkaisu 5/2005 hinta 20 euroa.
Verkkoversio: http://www.om.fi/31548.htm