Mediamuffinssi-arviointiprojekti

Projektissa arvioidaan alle 8-vuotiaille tuotetun mediakasvatusmateriaalin vaikuttavuutta sen soveltuvuuden ja pedagogisten käytänteiden näkökulmasta sekä kehitetään ja testataan tällaisessa arvioinnissa tarvittavaa mittaristoa. Tutkimusaineistoa kerätään lasten ja aikuisten haastatteluilla, koteihin ja päiväkoteihin jaettavalla kyselylomakkeella sekä havainnoimalla päiväkotien ja aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaa. Projekti liittyy opetusministeriön käynnistämään Mediamuffinssi-mediakasvatushankkeeseen.
Kesto: 15.3.2006-31.8.2006
Vastuuhenkilö: Reijo Kupiainen
Tutkijat: Hanna Niinistö, Sirkku Kotilainen
Yhteistyötaho: Opetusministeriö
Raportti: Mediakasvatusta alle 8-vuotiaille (raportti pdf-muodossa)