Mobiilitelevisio neljännen sukupolven verkkoympäristössä (MobTv)

VTT Tietotekniikan vetämän hankkeen tavoitteena on kehittää käyttäjäkokeissa testattu ohjelmistoprototyyppi, joka mahdollistaa maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten katselua mobiilipäätteillä sekä ohjelmiin kytkettyjen vuorovaikutteisten sovellusten käyttöä. Prototyyppi perustuu eri langattomien tiedonsiirtokanavien (digitaalitelevisio, UMTS, WLAN) saumattomaan yhteistoimintaan sekä helposti laajennettaviin mediapalvelimiin. Prototyypin kokeilujen avulla selvitetään millainen käyttöliittymä, sisältö ja palvelu soveltuvat mobiilitelevisioon ja sen kautta konseptin liiketoimintamalli. Journalismin tutkimusyksikkö tuottaa omassa tutkimusosuudessaan perustietoa ihmisten viestimen käytön arjesta, minkä pohjalta voidaan arvioida mobiili-tv:n edellytyksiä sijoittua osaksi nykyisiä viestintäkäytäntöjä. tämän osion tutkimuskohteina ovat erityisesti julkinen tila viestintäympäristönä sekä mobiilivälineiden sisällöntuontanto.
Kesto: 2001-2003
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötahot: VTT Tietotekniikka, Tekes ja useita alan yrityksiä. Ks. tarkemmin projektin esittely VTT:n sivuilla http://www.vtt.fi/tte/mobtv/
Raportit: Ilmestynyt työraportti 1: Julkisen tilan luonne viestintäympäristönä (raportti pdf-muodossa)
Ilmestynyt työraportti 2: Julkinen tila viestintäympäristönä
– Mobiilitelevision käyttökontekstia kartoittamassa
(raportti rtf-muodossa)