Mobiiliviestintä ja sanomalehdet

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa aikaisempien tutkimusten ja yleisöhaastattelujen perusteella mahdollisuuksia mobiiliviestinten käyttöön journalististen ja muiden mediasisältöjen välittämisessä.
Kesto: 1.8. -31.12.1998
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila
Tutkija: Virpi Oksman
Yhteistyökumppanit: Sanomalehtien Liitto, VTT
Julkaisut: Virpi Oksman: Toisen sukupolven mobiiliviestintä ja sanomalehdet.