Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa

Tutkimuksen tavoite on analysoida Suomen joukkoviestinten Nato-keskustelua vuosina 2003-2004. Nato-keskustelua käsittelevää mediajulkisuutta tutkitaan kolmesta näkökulmasta. Päähuomio kiinnitetään mediasisältöihin. Sen lisäksi tarkastellaan journalistisen työn käytäntöjä ja asiantuntijoiden näkemyksiä Nato-julkisuudesta.
Kesto: 1.9.2003-31.12.2004
Vastuuhenkilö: Janne Seppänen
Tutkija: Juho Rahkonen
Yhteistyötahot: Ulkoasiainministeriö ja puolustusministeriö
Raportit: Nato ja Media. Suomen turvallisuuspolitiikasta käyty julkinen keskustelu 2003-2004 (raportti pdf-muodossa)