Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla

Tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia haasteita nuorilla on monilukutaidoissa, osallistumisessa ja valtautumisessa oman elämänsä toimijoiksi peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Ennen kaikkea tutkittiin sitä, kuinka nuoria voidaan tukea sosiaaliseen ja mediaosallisuuteen sekä julkiseen toimijuuteen ja miten heidän monilukutaitojaan edistää luovan mediatoiminnan kautta.

Kyseessä oli kehittävä toimintatutkimus, jossa järjestettiin pilotti ja seitsemän mediatyöpajaa ympäri Suomea yhteistyössä muun muassa nuorisotalojen kanssa. Tutkijat, nuoriso-ohjaajat, opettajat ja taiteilijat suunnittelivat työpajoja, joissa nuoret tuottivat omien kiinnostustensa pohjalta luovaan itseilmaisuun perustuvia teoksia, kuten valokuvia, videoita ja näytelmän. Nuoria kannustettiin myös julkaisemaan työpajoissa rakentuva teos sosiaalisessa mediassa, sanoma- ja aikakauslehdissä sekä näyttämöllä.

Tutkimuksen tavoitteena oli suunnitella mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen (ks. lisää Inklusiivisesta mediakasvatuksesta) ja kehittää mediakasvatusta, jossa nuoren oma ääni nousee kuuluviin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin osallistavaa tutkimuksen muotoa, jossa nuoret kutsuttiin mukaan kanssatutkijoiksi, esimerkiksi haastattelemaan toisiansa ja reflektoimaan tutkimustuloksia ohjaajien kanssa.

Tutkimuksen keskeiset kysymykset olivat:

  • Millaisia osallisuuden ja lukutaitojen haasteita nuorilla on peruskoulun ja toisen asteen koulutussiirtymävaiheessa?
  • Miten nuoria voidaan koulutussiirtymävaiheessa tukea julkiseen mediaosallistumiseen ja monilukutaitoon taiteelliseen itseilmaisuun perustuvalla mediapedagogiikalla?
  • Miten julkinen toiminta tutkimuksessa vahvistaa nuorten identiteettiä?

Hanketta johti mediakasvatuksen professori Sirkku Kotilainen ja päätutkija-koordinaattorina toimi FT Mari Pienimäki.

Keskeiset yhteistyökumppanit olivat Aikakausmedia (Maija Puska / Outi Sunila) ja Sanomalehtien Liitto (Hanna Romppainen).

Kolmivuotisen hankkeen (2015-2017) rahoitti Koneen säätiö.

______

Blogitekstejä

http://blogs.uta.fi/mediakasvatus/category/nuoret-estradille-hanke/

Oppimateriaaleja

Nuoret estradille #1, Äänenavaus

Nuoret estradille #2, Rohkeutta ja vastuuta, Näkökulmia julkaisemisen etiikkaan

Nuoret estradille #3 Seiso sanojesi takana (verkkosivusto)

Pro gradut

Grönholm, Pauliina (2018). ”Arki nuorten turvapaikanhakijoiden silmin: Ylirajaista mediaosallisuutta kehittämässä” Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201807022220

Kiuru, Inka (2016) ”Hyvin otettu kuva voi kertoa tarinan” Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä. Tampereen yliopisto.  Saatavilla: https://tampub.uta.fi/handle/10024/99593

Myllynen, Milka (2016) #nuoretestradille #kuuleksmua Mediajulkisuus ja monikulttuurisen nuoren identiteetti. Tampereen yliopisto.  Saatavilla: https://tampub.uta.fi/handle/10024/99421

Puska, Maija (2016) Luova kirjoittaminen ja mediakasvatus. Tarkastelussa työttömien nuorten mediasuhteet ja kirjoittaminen. Tampereen yliopisto.  Saatavilla: https://tampub.uta.fi/handle/10024/100003

Tieteellisiä artikkeleita mm.

Pienimäki, Mari & Kotilainen, Sirkku (2020) “Media Education for the Inclusion of At-risk Youth: Shades of democracy 2.0 from Finland”. Teoksessa: Hoechsmann, Michael; Carr, Paul R. & Thésée, Gina (toim.) Media Literacy 2.0: From techno-fetishism and moral panic to critical democratic classroom praxis. Sense Publishers.

Pienimäki, Mari (2019) “Improving the Wellbeing of At-Risk Youth through Media Participation”. Media Practice, 20:4, 364–377.

Kotilainen, Sirkku & Pienimäki, Mari (2018) ”Participation through Public Media: Improving Media Literacy among Vulnerable Youth”. Teoksessa: Ranieri, Maria; Thevenin, Benjamin & Cappello, Gianna (toim.) The International Encyclopedia of Media Literacy, 1–6. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Kotilainen, Sirkku & Olkkonen, Satu (2018). ”Nuoret dokumenttiteatterin tekijät kanssatutkijoina”. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja 2017, 22–36.

Pienimäki, M. & Kotilainen (2018). ”Youth Participation in Research on Multiliteracies: Ethical Perspectives”, Media Education Research, 8:1, 115–132.

Pienimäki, Mari (2018) “Facilitating Creative Media Production through the Pedagogy of Multiliteracies: A Case Study with Vulnerable Young People”. The International Journal of New Media, Technology and the Arts, 13:3, 9–20.

Puska, Maija (2016) ”Mediakasvatus ja kirjoittaminen: opetus muutoksessa” Teoksessa Pekkala, L., Salomaa, S. & Spisák, S. (toim.) Monimuotoinen mediakasvatus, KAVI. Saatavilla: http://www.mediataitokoulu.fi/monimuotoinen_mediakasvatus.pdf

Huttunen, Jetta (2016). ”Omaehtoinen elokuvatuotanto haastamassa perinteisiä elokuvan tuotantotapoja”. Widerscreen, nro 1–2. Saatavilla: http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/omaehtoinen-elapoja-suomessa/