Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten nuorten median käyttöä ja erilaisia mediaan liittyviä lukutaitoja koulussa ja kotona. Tutkimus sijoittuu mediakasvatuksen alaan ja siinä käytetään koulu- ja mediaetnografiaa, joilla pyritään selvittämään koululaisten mediakokemuksia ja lukutaidon käytäntöjä Tampereen alueella. Tutkimus täydentään laajemmalla kyselyllä nuorten median käytöstä eri paikoissa, kuten kouluissa ja kotona. Tutkimus tuottaa sekä perustietoa nuorten median käytöstä että syvempää tietoa erilaisista lukutaidon käytännöistä ja median käytöstä kotona, koulussa ja jokapäiväisessä elämässä.

Vastuuhenkilö: Reijo Kupiainen, (03) 3551 8897
Yhteistyötaho: Suomen Akatemia