Opetustoimen henkilöstökoulutus

Koulutushankkeet rahoitti Opetushallitus.

 • MEMORE – Mediayhteiskunnan monilukutaidot lukion reaaliaineiden opetuksessa (5 op)
  Media- ja monilukutaitokoulutus lukion reaaliaineiden opettajille Tampereella lukuvuonna 2019–2020.
 • Terveystiedon monilukutaito ja sähköinen ylioppilaskoe (TERMOS) (4 op)
  Koulutus lukion terveystiedon opettajille Tampereella lukuvuonna 2018–2019.
 • Kuvanlukutaidot-koulutusosio hankkeessa Monilukutaito laaja-alaisena osaamisena uusissa oppimisympäristöissä (2017). Toteutuksesta vastasivat yhdessä Tampereen yliopiston viestintätieteiden sekä kasvatustieteiden tiedekunnat.
 • Koulun mediasuhteet – Etiikkaa ja sääntelyä (KOMETS )
  Toteutuksesta vastasivat yhdessä Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto (2015–2016)
 • Lukiomaailman medialukutaiturit (LUMME)
  Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa 2014–2015. Sisälsi osiot Media-analyysin harjoituskurssi (MAHKU), Aktiivisen kansalaisen sosiaalisen median työpaja (AKTIKAS), vaikuttavan puheviestinnän harjoituskurssi (VAIVIHKA) sekä Verkkotiedonhankinta ja lähdekritiikki (VERTIIKKI).
 • Osallistavan viestinnän itseohjautuvat taitajat (OSVIITTA)
  Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa 2012–2014. Sisälsi osiot Media-analyysin harjoituskurssi (MAHKU), Aktiivisen kansalaisen sosiaalisen median työpaja (AKTIKAS), vaikuttavan puheviestinnän harjoituskurssi (VAIVIHKA) sekä Visuaalisilla viesteillä vaikuttaminen (VIVA).
 • Media kansalaisuuden rakentajana (MEKARA)
  Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa 2010–2012. Sisälsi osiot Aktiivisen kansalaisen sosiaalisen median työpaja (AKTIKAS), Media-analyysin harjoituskurssi (MAHKU), Medianäkökulmia historian ja yhteiskuntaopin opetukseen (MEHIS), Media vallan verkoissa sekä kolme avointa Tutkimusretkiä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten mediaympäristöön -yleisöseminaaria: Mitä vihapuhe tekee medialle ja meille (Kuopiossa 29.11.2012), Miten minusta tulee minä (Tampere 29.3.2012) ja Toinen luonto (Tampere 17.2.2011).
 • Mediakasvattajan kansalaistaidot (MEKANOT)
  2008–2010
 • Median mestariluokka
  Lukuvuosina 2006–2007 ja 2007–2008
 • Media-analyysin harjoituskursseja (MAHKU) lukion opettajille vuodesta 2006 lähtien

Lisätietoja: Projektipäällikkö Satu Seppä, satu.seppa at tuni.fi