Podracing

VTT:n koordinoimassa hankkeessa tuotetaan eri medioita (video, radio, teksti) ja jakelutapoja (broadcasting, podcasting, on demand) hyödyntävä mobiili palvelu, jonka käytettävyyttä, viestinnällisiä käyttötapoja ja teknisiä alustoja tutkitaan kenttäkokeiden avulla. Journalismin tutkimusyksikkö kartoittaa aiempaa viestinten käyttötapoja koskevaa tutkimusta erityisesti sisältö- ja lähdevalintojen näkökulmasta sekä tutkii kenttäkokeissa, miksi ihmiset käyttävät tiettyjä medioita ja niiden sisältöjen eri lajityyppejä tietyissä tilanteissa tiettyihin tarkoituksiin.
Kesto: 1.12.2005 – 30.11.2007
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkijat: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Maarit Mäkinen, (03) 3551 7951
Yhteistyötahot: VTT, Tekes, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu ja useita alan yrityksiä.