Radiotarjonta 2005

Tutkimuksessa tuotetaan yleiskuvaus suomalaisesta toimilupaperustaisesta radiotarjonnasta vuonna 2005 sekä kehitetään ohjelmistojen sisältöä ja monipuolisuutta kuvaava tutkimus- ja mittaristomalli, jonka avulla radiotarjonnan kehitystä voidaan jatkossa kuvata ja analysoida säännöllisesti. Otokseen valitaan 38 suomalaisen radioaseman ohjelmistot. Tutkimusraportti julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusarjassa.
Kesto: 21.3.2005-31.3.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Marko Ala-Fossi, (03) 3551 6482
Yhteistyötaho: Liikenne- ja viestintäministeriö
Raportti: Toimiluvanvarainen radiotarjonta 2005 (raportti pdf-muodossa)