Rasismi ja etninen syrjintä mediassa

Projektissa tutkitaan, miten rasismiin ja etniseen syrjintään liittyviä kysymyksiä käsitellään Suomen joukkoviestimissä. Tutkimuksen yhteydessä on luotu systemaattinen etnisyyttä koskeva mediaseurantajärjestelmä, jonka lisäksi on toteutettu eri joukkoviestimiä koskevia tapaustutkimuksia. Media-aineiston analyysissä käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällön erittelyä.

Vuonna 2007 tutkimuksen kohteena oli islamin käsittely suomalaisissa joukkoviestimissä. Vuoden 2008 tutkimuksen kohteena on ulkomaalaisten työntekijöiden ja työperäisen maahanmuuton käsittely mediassa.

Kesto: 1.11.1998–31.12.2009
Vastuuhenkilö: Mari Maasilta, (03) 3551 6027, mari.maasilta [at] uta.fi
Muut tutkijat: Anna Simola, Mari Takalo
Yhteistyökumppanit: Opetusministeriö, Suomen Journalistiliitto, CEREN (Centret för forskning om etniska relationer och nationalism), SSKH/Helsinfors universitetet

Projektin julkaisuja:

Raittila, Pentti & Kutilainen, Tommi: Rasismi ja etnisyys Suomen sanomalehdissä syksyllä 1999. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 31/2000.

Raittila, Pentti: Toiseuden tuottamisesta etnisyyttä koskevissa sanomalehtikirjoituksissa. Pohdintoja sisällön erittelyn mahdollisuuksista ja rajoista. Tiedotustutkimus 23: 2000:4, 88-93.

Etnisyys ja rasismi journalismissa (toim. Pentti Raittila). Suomen Journalistiliitto ja Tampere University Press (2002). (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65640/951-44-5486-3.pdf?sequence=1)

Pekkinen, Anna-Maria (2002): Rasismia Internetissä – vierasvihaisen nettiaineiston kartoitus, loppuraportti. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos)

Raittila, Pentti & Vehmas, Susanna (2002): Aineistoraportti: Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos

Harju, Auli (2003): Etnisyys suomalaisissa sanomalehdissä syys-lokakuussa 2001. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos (samassa niteessä Mari Markkasen raportin kanssa)

Markkanen, Mari (2003): Etnisyys ja rasismi suomalaisissa nuortenlehdissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos (samassa niteessä Auli Harjun raportin kanssa)

Suihkonen, Minna: ”Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu”. Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Raittila, Pentti (2004): Venäläiset ja virolaiset suomalaisten Toisina. Tapaustutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä. Tampere University Press. Mediatutkimuksia. http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6016-2.pdf

Raittila, Pentti (2004): Representation of Otherness in Finnish Culture – Media Images of Russians and Estonians. In: News of the Other: Tracing Identity in Journalistic Constructions of the Eastern Baltic Region (ed. by Kristina Riegert). Göteborg: Nordicom.

Raittila, Pentti (toim.): Etnisyyttä, rasismia ja dialogia sanomalehdissä ja Internetissä. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja C 39/2005.

Roos, Jonna (2005): Etnisyys ja rasismi radiossa – selvitys kahden päivän ohjelmavirrasta keväällä 2005. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Journalismin tutkimusyksikkö.

Raittila, Pentti (toim.): Keskusteluja etnisyydestä mediassa. Suomalaisten, maahanmuuttajien ja tutkijoiden tulkintoja. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja A 102/2007.

Mari Maasilta, Juho Rahkonen ja Pentti Raittila: Islam suomalaisissa joukkoviestimissä. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, Julkaisuja A 103/2008.