Reilu data – Uudet eettiset toimintamallit dataistuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa

Datan merkitys ja kaupallinen arvo on kasvanut nopeasti ja siitä on tullut keskeinen osa kaikkea yritystoimintaa: dataa kerätään koko ajan, kaikilla sovelluksilla ja ihmiset ovat harvoin täysin tietoisia siitä, mihin dataa käytetään. Tämä on herättänyt huolta ensinnäkin yksityisyydensuojasta, sekä siitä, miten eri tavoin dataa käytetään valvontaan ja profilointiin, ja miten nämä käytännöt mahdollisesti lisäävät eriarvoisuutta.  Eri puolilla maailmaa on syntynyt liikehdintää, poliittista keskustelua ja aktivismia, jolla pyritään säätelemään datafikaatiota, tehdä käytäntöjä näkyvämmäksi ja miettiä reilun data mahdollisuuksia.

Projektin tavoitteena on herättää keskustelua ja kasvattaa tietoisuutta algoritmien ja datan merkityksestä kansalaisten osallistumisen kannalta, ja aktivoida mahdollisia vaihtoehtoja ja uusia käytäntöjä. Projektissa tehdään yhteistyötä YLE:n kanssa. Projekti sisältää useita erilaisia työskentelymuotoja, kuten data-työpajat, julkiset tapahtumat, opetus ja journalistiset tarinat. Työpajojen tavoitteena on lisätä kansalaisten ymmärrystä datafikaation mekanismeista sekä antaa välineitä hallinnoida omaa dataa sosiaalisessa mediassa. Lisäksi työpajoissa on keskusteltu datafikaation aiheuttamista tunteista, peloista ja toiveista. Työpajojen tuottamaa tutkimusaineistoa käytetään hankkeessa edelleen uusien toimintamallien pohjana esimerkiksi YLE:n journalistissa tarinoissa, ohjelmissa ja omien data-käytäntöjen kehittämisessä.

Reilu data -tutkimusprojekti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU). BIBU-hankkeen Reilu data -osaprojektista vastaa Tampereen yliopisto.

Tutkijat:
Professori Kaarina Nikunen
Tutkijatohtori Jenni Hokka