Selvitys liikenneministeriölle aikakauslehtien sisältöjen kehittämisestä

Tutkimus perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön haluun selvittää aikakauslehtien tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia uudessa viestintäympäristössä. Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmän koordinoimassa hankkeessa Journalismin tutkimusyksikkö tutkii seuraavia kysymyksiä: (1) aikakauslehtien sähköiset versiot sekä niiden tulevaisuus, (2) aikakauslehtien yleisö ja uusi viestintäteknologia. Journalismin tutkimusyksikkö vertailee erityyppisten aikakausjulkaisujen verkkokonsepteja ja niiden kehityspiirteitä.
Kesto: 1.1.2002-30.4.2002
Vastuuhenkilö: Esa Sirkkunen
Tutkija: Auli Harju
Raportti: Työn valmistuttua