Sharenting ja muuttuva medialapsuus

Väitöskirjatutkimus käsittelee sosiaalisen median alustoilla tapahtuvaa sharenting-ilmiötä (sharing + parenting = sharenting) promootiokulttuurin tulokulmasta.

Ilmiön tutkiminen liittyy lapsuuden muutokseen digitalisaation keskellä sekä lasten itsemääräämisoikeuteen ja etuun. Lasten digitaalisella jalanjäljellä ja heistä kerätyillä tiedoilla voi olla vaikutuksia myös lasten sosiaalisille suhteille ja työelämälle. Toisaalta kyse on myös vanhemmuuden, erityisesti äitiyden, muutoksesta sosiaalisen median alustoilla: sosiaalisessa mediassa äitiyteen saadaan vertaistukea, mutta ollaan myös tarkkailun kohteena. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteina ovat myös lasten kehollisuus ja katseen kohteena oleminen sekä suunta, johon sharenting vie näkymisen tarvetta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää saada tietoa siitä, miten kuvien jakamisilmiö rakentuu vanhemmuuden, digitalisaation ja promootiokulttuurin vuoropuhelussa.

Miksi vanhemmat jakavat lastensa kuvia sosiaalisessa mediassa ja miten sharenting kietoutuu verkon promootiokulttuureihin? Tutkin aihetta neljästä eri näkökulmasta: brändääminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, arkijakaminen sekä promootiokulttuuri. Promootiokulttuuri on tutkimuksen temaattinen johtotähti, joka lävistää myös arkijakamisen ja yhteiskunnallisen jakamisen konventiot. Promootiokulttuuri näyttäytyy yhtäältä hedelmällisenä brändäämisen maaperänä ja toisaalta median materiaalisuutena, jossa sharenting-ilmiö on voinut syntyä.

Rahoittajia: Pirkanmaan rahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Emil Aaltosen Säätiö

Tutkimuskausi: 2018–2022

Tutkija
: Saara-Maija Kallio, saara.m.kallio at tuni.fi