Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa

Tutkimuksessa tarkastellaan miten sisältömarkkinointi liittyy osaksi kuluttajien mediankäyttöä ja arkea. Lisäksi selvitetään miten mediayleisöt arvottavat sisältömarkkinointia suhteessa journalistisiin sisältöihin.

Kolmivaiheisessa tutkimuksessa muodostetaan ensin kuva sisältömarkkinoinnin kentästä ja mediasisällöistä. Tämän jälkeen fokusryhmähaastatteluissa selvitetään mediayleisön suhtautumista erityisesti pukeutumiseen ja ruokaan liittyvään sisältömarkkinointiin. Viimeisessä vaiheessa tarkastellaan sisältömarkkinointia medialiiketoiminnan näkökulmasta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Cometin ja CIRCMI-tutkimusryhmän (Research on Information, Customer and Innovation Management) kesken. Tutkimuksen rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.

Yhteystiedot:

Tutkija Niina Uusitalo
niina.uusitalo at uta.fi