Social Video

Social Video -projektissa tutkitaan, minkälaisia vaatimuksia käyttäjillä on sosiaalisessa mediassa julkaistulle sosiaalisille videoille. Sosiaalisessa videossa on kyse videosisältöjen jakamista internetissä, ja olennaista on ihmisten välinen vuorovaikutus ja itse tekeminen. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää konsepti yhteisöllisille mobiilivideoille perustuvaa palveluun, jonne käyttäjät tuottavat ja muokkaavat videosisältöä. Hanketta testataan esimerkiksi Ääni ja Vimma -bändikatselmuksen yhteydessä 19.–24.4.

Social Video -projektin lähtökohtana on, että tulevaisuudessa sosiaalisen videon tekijät, tilaajat ja yksittäiset käyttäjät tulevat toimimaan uudella tavalla yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti. Osapuolien roolit ovat muuttumassa niin, että käyttäjät ovat yhä merkittävämpiä sisällöntuottajia.

Sosiaalinen media vaikuttaa mediateollisuuden suoraviivaiseen arvoketjuun: sisällöntuotantoon, sisällön muokkaukseen ja paketointiin sekä jakeluun ja julkaisemiseen. Tämän arvoketjun oheen ja sijaan tulee uusia tapoja toimia, jotka auttavat yksilöitä ja yhteisöjä julkaisemaan kätevästi esimerkiksi laadukkaita videosisältöjä. Sisältöjen julkaisu tapahtuu yhteistyössä niin muiden yksilöiden ja yhteisöjen kuin myös media-alan ammattilaisten kanssa. Yrityksille kehitys tarkoittaa uusia tehtäviä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Social Video -projekti on osa Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy:n ICT SHOK -keskittymän Flexible Services -ohjelmaa. Projekti alkoi viime syksynä ja projektivuoden 2010 aikana kehitetään ja tutkitaan sosiaalisiin mobiilivideoihin perustuvan palvelun konseptia.

Kesto: 2009-2010
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031, ari.a.heinonen@uta.fi
Tutkija: Elina Noppari, 050 443 7228, elina.noppari@uta.fi
Yhteistyötahot: Arcada ammattikorkeakoulu, Digita Oy, Elisa Oyj, Forum Virium Helsinki, HIIT (Helsinki Institute of Information Technology), Lingsoft Oy, Nokia Oyj, Sofia Digital Oy, Sanoma Entertainment Oy, Sanoma Television Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Teosto ry, TVkaista Oy, Vincit Oy ja VTT.