Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

Hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan uuden median sovelluksia, joilla julkisen sektorin tuottamaa informaatiota, median sisältöjä ja kansalaisten itsensä tuottamaa tietoa voidaan koota, jalostaa ja jakaa edelleen.

Somus-hankkeen blogi: http://owela.vtt.fi/blogs/somus/

Hankkeen loppuraportti: Social media for citizen participation

Vastuuhenkilö: Risto Kunelius, (03) 3551 6988
Tutkija: Auli Harju, (03) 3551 7954
Yhteistyötaho: Suomen Akatemia