STT:n käyttäjäkysely 2005

Kyselyssä selvitetään Suomen Tietotoimiston asiakasvälineissä työskentelevien toimittajien näkemyksiä STT:n uutisvälityksestä. Kysely on kevennetty versio Journalismin tutkimusyksikön vuosina 2000, 2002 ja 2004 toteuttamista STT:n käyttäjätyytyväisyystutkimuksista.
Kesto: 1.11.2005-31.1.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Risto Suikkanen
Yhteistyötaho: Suomen Tietotoimisto