STT:n käyttäjätutkimus 2004

Tutkimuksessa selvitetään Suomen Tietotoimiston asiakasvälineissä työskentelevien toimitajien käsityksiä STT:n hyödyllisyydestä ja sen palvelujen journalistisesta laadusta. Tutkimus toteutetaan lomakekyselyn ja sitä täydentävien haastattelujen avulla. STT:n käyttäjätutkimus on tehty joka toinen vuosi, ja Journalismin tutkimusyksikkö toteuttaa sen nyt kolmannen kerran.
Kesto: 1.8.2004-31.12.2004
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Risto Suikkanen
Yhteistyötaho: Suomen Tietotoimisto