Suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiana 1937-1955

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan elokuvan ja menneisyyden välistä suhdetta historiallisten elämäkertaelokuvien kautta. Tutkimuksessa selvitetään, miten elokuvat kertoivat historiaa, ja miten aikalaiset merkityksellistivät nämä elokuvat ja niiden esittämät historiankertomukset. Tutkimus pyrkii hahmottamaan populaarin audiovisuaalisen historiankirjoituksen ja samalla audiovisuaalisen median merkitystä ja paikkaa kulttuurissa 1930-luvun lopulta 1950-luvun alkuun.

Aineistona olevia elämäkertaelokuvia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: elokuvatuotannon ja -kulttuurin kautta, osana kansakunnan rakentamisen projektia sekä osana ajankohdan historiakulttuuria. Tutkimusmenetelmissä yhdistyvät elokuvatutkimuksen sekä historiantutkimuksen metodit.

Kesto: 1.8.2005 – 31.1.2010.

Vastaava tutkija: Anneli Lehtisalo, (03) 3551 6304, p.anneli.lehtisalo@uta.fi .

Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto, ELOMEDIA – Audiovisuaalisen alan tutkijakoulu.