Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)

Hankkeessa tutkitaan Suomen talvi-, jatko- ja Lapin sodan kokemushistoriaa monitieteisesti, suurten aineistojen valossa. Käytössä on kolme ns. big data -aineistoa:

  1. TK-kuvaajien ottamat valokuvat ja niiden metadata (noin 160 000 kuvaa),
  2. sota-ajan kirjekokoelma (noin 40 000 kirjettä) sekä
  3. sodan aikana menehtyneitä koskeva tietokanta (noin 95 000 henkilöä).

Hankkeessa kootaan, tutkitaan, järjestetään ja yhdistellään näitä aineistoja. Niiden kautta pyritään laajentamaan ymmärrystä toisesta maailmansodasta inhimillisenä ilmiönä sekä luomaan uudenlaista kuvaa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sotavuosina 1939–1945 ja niiden jälkeen. Tutkimustulokset esitetään nykyaikaista datan visualisointia hyödyntäen.

Hankkeeseen liittyy vahva pedagoginen ote. Tutkimuksen tuloksia ja tulkintoja käsitellään lukion opettajien kanssa toteutettavissa osallistavissa työpajoissa eri puolilla Suomea. Lisäksi suunnitellaan uusia museopedagogisia menetelmiä eläytyä sodan aikana eläneiden ihmisten arkeen ja mielenmaisemaan.

STASKO-hankkeen taustalla on historiantutkimuksen aineistojen kiinnostava muutoskohta: Perinteisten lähdemateriaalien rinnalle ovat tietotekniikan kehittymisen myötä nousseet laajat sähköiset big data -aineistot. Tekninen kehitys tekee mahdolliseksi käsitellä ja yhdistää keskenään yhä monipuolisempia, suuria aineistokokonaisuuksia ja esitellä niitä havainnollisesti. Vastaavasti myös tavat esittää historiallista tietoa ovat muutoksessa. Yleisen verkkojulkaisemisen lisäksi tällä on merkitystä muun muassa koulujen opetustyössä ja uudenlaisissa museoympäristöissä.

Projektin kesto: 2017–2019

Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto

Työryhmä
Tutkijatohtori, dosentti Ville Kivimäki (SOC): ville.j.kivimaki at uta.fi (hankkeen johtaja)
Visuaalisen journalismin yliopistonlehtori YTT Anssi Männistö (COMS): anssi.a.mannisto at uta.fi
Suunnittelija, YTM Satu Seppä (COMS)
Väitöskirjatutkija, FM Ilari Taskinen (SOC)