Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa –tutkimuksessa selvitetään ensinnäkin sitä, miten ihmiset käyttävät sosiaalista media sekä etsiessään että tuottaessaan tietoa terveyksistä ja sairauksista. Toiseksi eritellään, millaisia terveyksiä ja sairauksia näissä prosesseissa tuotetaan. Tutkimusaineistot kootaan kolmesta sosiaalisesta mediasta ja niiden käyttäjistä: Suomen Diabetes Liiton kotisivujen keskustelupaikasta ja Suomi24 sivustolla sekä terveysaiheisista blogeista.

Tutkimuskohteena sosiaalinen media tarjoaa terveyksien ja sairauksien erittelylle uudenlaisen ulottuvuuden, sillä sen kautta on mahdollista saada aiempaa enemmän näkyviin virallisen terveyspuheen ulkopuolelle jääviä terveyksiä ja sairauksia. Verkkokeskusteluissa ja blogeissa pääsevät ääneen kansalaiset ja heidän kokemuksensa. Tämän potemuksellisen puolen ohella sosiaalisen media antaa mahdollisuuden eritellä sitä, millaista yhteiskunnallista järjestystä terveyksillä ja sairauksilla tuotetaan.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan tutkimus kiinnittyy kulttuurisesti suuntautuneeseen terveysviestinnän tutkimukseen ja projektin tutkijan väitöstutkimukseen Sairas juttu tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Keskeisin teoreettinen lähtökohta on terveysviestinnän määritteleminen terveyksiä ja sairauksia tuottavaksi yhteiskunnalliseksi ja kulttuuriseksi käytännöksi.

Tutkimussuunnitelman abstrakti englanniksi on luettavissa projektin englanninkielisiltä sivuilta.

Julkaisut

Multifaceted Health Communication. Teoksessa: Valentina Marinescu & Bianca Mitu (toim.) Health and the Media: Essays on the Effects of Mass Communication

. Jefferson NC: McFarland. 2016

Verkosta vertaistukea ja tietoa. Diabetes-lehti 3/2016

Lääkeneuvoja sosiaalisesta mediasta. SIC,lääketietoa Fimeasta 1/2016, 50 – 52

Netti ei pelasta mielen hädässä. Aamulehti 25.2.2015. Yhteiskirjoitus Anja Salmen kanssa.

Muuttuva terveysviestintä, medioituvat terveydet ja sairaudet (2014)Teoksessa Järvi, Ulla (toim.) Tautinen media. Helsinki: Duodecim, 18 – 31.

Tarkkuuskello ja höyrykone: terveysoppaat sukupuoleen kasvattajina (2014) Kasvatus & aika 8 (1), 37-54. Yhteisartikkeli Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa.

Valistus ei korvaa hoitoa. Aamulehti 14.08.2013.

Asenteet ja taidot uusiksi. Liikuntatiede 4/2013. Kirja-arvio tekosesta Sanna Ojajärvi, Sanna Valtonen ja Teijo Pyykkönen: Liikuntalaiva tietomerellä.

Kuka katselee tietojasi. Aamulehti 3.1.2013. Puheenvuoroartikkeli. Jutun verkkoversio.

Terveydet ja sairaudet mediassa. Teoksessa: M-L. Honkasalo & H. Salmi (toim.) (2012)Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Turku: k&h-kustannus, 105-130. Yhteisartikkeli Anna-Maria Mäki-Kuutin kanssa

Venäjä yllättää aina. Aikalainen 9/2012. Kolumni vierailusta Moskovan valtion yliopistossa toukokuussa 2012.

Esitelmät ja vierailuluennot

Kun toimittaja ottaa yhteyttä. Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen seminaari, Turku 8.4.2016.

Sujuvaa, vaikuttavaa viestintää – mutta miten? Tampereen kaupungin suunterveydenhuolto 13.1.2016

Välittyykö tieto – ymmärtääkö potilas. Lääkäriseura Duocemin seminaari, Mäntsälä 20.8.2015

Users of health-related Internet discussion boards: Seeking support and information. IAMCR, Montreal, Kanada 2015 16.7.

Terveysviestinnän monet kasvot. Oulun yliopistollinen sairaala 12.2.2015

Ymmärtääkö potilas – kirjallisen potilasohjauksen lähtokohtia. Oulun yliopistollinen sairaala 12.2.2015

Pharmaceutical discussions on social media. University of Oregon, School of Journalism and Communication. 21.11.2014.

Pharmaceutical discussions on social media. IAMCR, Hyderabad, Intia. 2014 16.07.2014.
Lääkekeskustelut sosiaalisessa mediassa. Mediatutkimuspäivät Vaasa 04.04.2014.

Miten terveydellä hallitaan naista. CP-liiton seminaari 8.3.2014 Tampere

Terveysviestintä – uhka vai toivo. Etelä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstökoulutus 30.1.2014 Helsinki

Ymmärrettävää asiakasviestintää. Kelan henkilöstökoulutus 5.9.2013 Helsinki

Tauti vastaan potemus. Tieteen päivät 9.1.2013 Helsinki.

Terveyden ja sairauden merkitykset – kokemuksia sosiaalisesta mediasta. Lääketietokeskuksen seminaari Lääkeinformatio – mitä, kenelle ja miten. Helsinki 12.12.2012.
Somessa podetaan – terveys ja sairaus sosiaalisessa mediassa – Finnish Conference of Communication Research. Jyväskylä 30.08.2012
Potilasohje- rasite vai apu. Satakunnan sairaanhoitopiirin selkokieli käyttöön –seminaari 27.8.2012 Pori.

Terveysviestintä, eilen, tänään ja huomenna. Koulutus. ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto. Lahti 30.5.2012

Terveys, kansalaiset ja sosiaalinen media. TERVESOS 2012, THL:n koulutustapahtuma. Tampere 9.5.2012

Health Communication in Social Media. Luento Moskovan valtiollisessa yliopistossa, journalistisessa tiedekunnassa 21.4.2012.

Kiusa, haitta vai kaiken viestinnän pelastus – sosiaalinen media osana terveysviestintää.
Esitelmä Ylihoitajapäivillä 19.1.2012 Helsingissä.

Haastattelut

Tutkija: Potilaat eivät kerro lääkärille googlailuistaan, koska haluavat käyttäytyä vastaanotolla oikein, HS.fi 28.8.2015

Kuolemmeko me kaikki? Sairausjournalismista puhelinhaastattelu Pressiklubi 21.02.2014

Pönkitystä omalle kokemukselle. Seura 35/2013

Miten somessa sairastetaan. Helsingin Sanomat 12.1.2013.

Kansa kaipaa some-lääkäreitä: ”Perinteinen terveysvalistus on aivan liian yksisuuntaista” Haastattelu Suomen Kuvalehden verkkolehdessä 4.12.2012

Terveysviestinnän kentältä löytyy puhujia joka lähtöön. Haastattelu Podium-lehdessä 9/2012. Jutun verkkoversio.

Käänsikö karppaus kolesterolikäyrän? Suomen Lääkärilehti 31.08.2012. Mukana yhtenä haastateltavista.

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa. Haastattelu radio Moreenin ohjelmassa tätä tutkitaan (25.10.2011.) Toimittajana Juha Kartano.