Tyttöjen lehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina

Tutkimuksessa tarkastellaan teinitytöille suunnattuja nuortenlehtiä ja niiden monimediaalista lukijasuhdetta osana aikakauslehtien kenttää. Erityisesti tutkitaan lukijoiden/käyttäjien vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä paperilehden ja sen verkkopalvelujen muodostamassa kokonaisuudessa. Tyttöjen ja nuorten naisten lehtiä on aiemmin tutkittu pääasiassa keskittyen siihen, millä tavoin niissä tyttöjä ja nuoria naisia puhutellaan ja miten näissä puhutteluissa sukupuolta normitetaan. Tyttöjen lehdet ovat kuitenkin kiinnostava tutkimuskohde myös siksi, että niissä lukijoiden ja lehden vuorovaikutus on vilkasta. Nykyisessä mediaympäristössä lehdistä pyritään rakentamaan enenevästi monimediaalisia tiloja, ja lehtien verkkosivuilla on kasvava merkitys. Tyttöjen lehdet ovat onnistuneet hyvin synnyttämään intermediaalisen suhteen painetun tuotteen ja verkkosivujen välille. Niiden verkkosivujen toiminta on vireää ja niiden keskustelupalstoille kokoontuu aktiivisia käyttäjiä.

Tutkimuksen pääaineistoa ovat teini-ikäisille tytöille suunnatut Demi ja Miss Mix -lehdet verkkosivuineen sekä lehtien toimittajien ja lukijoiden haastattelut. Tutkimuksessa havainnoidaan kyseisten lehtien verkkosivujen keskusteluja ja toimintaa sekä haastatellaan keskustelujen osallisia. Haastattelujen ja lehti- sekä verkkosivuanalyysien avulla selvitetään:

– Millaista on tyttöjen lehtien verkkosivuilla kokoontuvien nuorten yhteisöllisyys. Lisäksi tarkastellaan sitä, millainen merkitys painetulla aikakauslehdellä on nuorille lukijoilleen ja millaisia käyttötarkoituksia se palvelee.
– Millainen on painetun lehden ja verkkosivujen välinen dynamiikka: miten perinteinen media osaa ja pyrkii hyödyntämään sen verkkosivuilla toimivaa aktiivista yhteisöä, ja millaista lukijasuhdetta tällainen intermediaalinen julkaisuympäristö tuottaa.

Tutkimus lisää ymmärrystä siitä, miten nuoret sosiaalistuvat median käyttäjiksi sekä siitä, millaiseksi heidän mediakäyttönsä on muotoutumassa. Tyttöjen lehdet näyttävät olevan edelläkävijöitä media-alan sopeutumisessa uuteen toimintaympäristöön, ja siksi tulevaisuuden toimintamalleja etsittäessä niitä koskeva tutkimustieto on relevanttia ja hyödyllistä.

Tutkimus käynnistyy syksyllä 2010 ja valmistuu syksyllä 2011.

Vastuuhenkilö:
Kaarina Nikunen
Puh. (03) 3551 4091

Tutkija:
Anneli Lehtisalo
Puh. (03) 3551 6304

Yhteistyötaho:
Helsingin Sanomain Säätiö

Projektikausi: 2010 – 2011

Tutkimusraportti ”Tänne kaikki nyt moi!” – Tyttöjenlehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina (pdf)