User Involvement in Service Innovations (Usein)

Hankkeessa kootaan tietoa käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita koskevasta tutkimuksesta sekä analysoidaan käyttäjien osallistumista kehitystyöhön neljässä esimerkkikohteessa. Journalismin tutkimusyksikkö tutkii projektissa yleisön osallistumista Kalevan verkkolehden kehittämiseen.

Tutkimuksessa analysoidaan käyttäjien ja yleisöjen osallistumisen muotoja ja ympäristöjä, käyttäjäyhteisöjä innovaatioiden lähteenä, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja suunnittelijan näkökulmaa innovaatioprosessissa, motivoinnin keinoja ja attraktiotekijöitä, osallistumiskokemusta ja käyttäjän kokemaa arvoa, erilaisia tapoja koota kehitystyöhön ja yleisötutkimukseen osallistuvia ihmisiä. Näitä näkökulmia tarkastellaan neljässä erilaisessa palvelukontekstissa. Mediapalveluiden lisäksi tutkimuskohteina ovat matkailupalvelut, vakuutuspalvelut ja julkiset palvelut. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston CIRCMI-tutkimuskeskuksen sekä VTT:n tutkijaryhmän kanssa.

Julkaisut
Eija Kaasinen, Mari Ainasoja, Elina Vulli, Heli Paavola, Riina Hautala, Pauliina Lehtonen & Esa Reunanen (2010) User involvement in service innovations. VTT Research Notes 2552. Verkkojulkaisu.

Muut raportit
Hautala, Riina (2010) Kaleva Oy: Opiskelijasivuston kehittäminen. Case-kuvaus. Journalismin tutkimusyksikkö, Tampereen yliopisto.

UseIn-projektiryhmä (2010) Kokemuksia käyttäjäosallistumisesta neljällä palvelualalla. Tiivistelmä UseIn-projektin case-tutkimuksista.

Kesto: 2009-2010

Vastuuhenkilö: Esa Reunanen (03) 3551 7482
Tutkijat: Riina Hautala ja Pauliina Lehtonen
Yhteistyötahot: Tekes, Kaleva, If, Tallink Silja, Tampereen kaupunki