Uusmedia Pirkanmaalla

Projektisssa ennakoidaan uusmediaa käyttävän viestinnän tulevaisuutta
Pirkanmaalla uusien työpaikkojen synnyttämisen näkökulmasta. Tarkoitus on kartoittaa uusmediaan tukeutuvan viestinnän megatrendejä, uusia ja sammuvia liiketoiminta-alueita, innovaatio- ja kehityshankkeita sekä teknologian ja työnkuvan muutoksia. Lisäksi pohditaan toimenpiteitä toimialan kehittämiseksi. Perusselvitys toteutetaan aikaisemman tutkimuksen ja tilastomateriaalin avulla. Pirkanmaan alueeseen syvennytään haastattelemalla alalla toimivia asiantuntijoita.
Kesto: 1.1.2004-31.5.2004
Vastuuhenkilö: Ari Heinonen, (03) 3551 7031
Tutkija: Elina Noppari, (03) 3551 8805
Yhteistyötaho: Pirkanmaan TE-keskus