Venäjä Suomen mediassa 2009-2011

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskuksen (CRC) ja Aleksanteri-Instituutin kanssa. Tutkimushankkeen johtaja on professori Hannu Nieminen (HY)

Kesto: 2010-2012
Vastuuhenkilö JTY:ssä: Pentti Raittila, 0400 615 212, pentti.raittila(at)uta.fi
Yhteistyötaho: Helsingin Sanomain Säätiö
Tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta:

Hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolista uutta tietoa siitä, millaista kuvaa Venäjästä ja venäläisistä suomalainen media välittää. Tätä tietoa verrataan kansalaisten kokemuksiin median tuottamasta Venäjä-kuvasta ja median suhtautumiseen muihin Suomen kannalta tärkeisiin maihin. Aihetta tarkastellaan paitsi median sisältöjen, myös journalististen käytäntöjen, poliittisen ja julkisen keskustelun kulttuurin sekä kansalaisten tasoilla. Tulokset antavat aineksia sekä median ulkomaan että kotimaan uutistoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeessa vertaillaan:

  • miten median kuva Venäjästä eroaa sen antamasta kuvasta eräistä muista Suomen kannalta tärkeistä maista (USA, Ruotsi, Saksa, Italia, Viro),
  • miten suomalaisten Venäjä-käsitykset eroavat median esittämästä kuvasta Venäjästä ja venäläisistä?
  • miten median esittämä Venäjä-kuva ja kansalaisten Venäjä-käsitykset ovat muuttuneet 1960-luvulta nykypäivään?

Venäjä-kuvaa eritellään kolmesta toisiinsa kietoutuvasta näkökulmasta:

  • Venäjä valtiollisena, taloudellisena ja kulttuurisena toimijana (valtiollinen taso),
  • venäläiset kansana ja yksityisinä kansalaisina (kansalaisten taso),
  • Suomessa asuvat venäläiset (kansallisen vähemmistöryhmän taso).