Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities)

Tutkimushankkeessa kehitetään uuden viestintäteknologian käytännöllisiä sovelluskonsepteja paikallisen yhteisöviestinnän ja paikallisjournalismin tarpeisiin. Tutkimusasetelmassa teknologian kehitys ankkuroidaan yhteisöviestinnän tarpeiden tutkimukseen. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä useiden Tampereen ja Oulun alueellisten ja intressiyhteisöjen kanssa, joiden viestinnälliset tarpeet identifioidaan ja joihin pyritään vastaamaan uuden teknologian kehitystyön avulla. Poikkitieteellinen tutkimusmenetelmä yhdistää teknologisesti suuntautuneen kehitystyön yhteiskunta- ja viestintätieteelliseen osallistuvan tutkimuksen otteeseen. Hankkeen tutkimuksellinen yhteistyökumppani on MIT Media Laboratory.
Kesto: 1.1.2001 – 30.06. 2004
Vastuuhenkilö yksikössä: Esa Sirkkunen, (03) 3551 6424
Yhteistyökumppanit: Alma Media, Kaleva, Oulun Puhelin, Media Tampere, Teknologian kehittämiskeskus (TEKES)