Visuaalinen kulttuuri - Päättyneet hankkeet

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
Suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Digitaaliset kasvot
Kasvojen merkitys tietoteknisessä vuorovaikutuksessa.

Kuvajournalismin etiikka digitaalisen kierron ja sosiaalisen median aikakaudella
Millä tavoin valokuvien digitaalinen kierto ja sosiaalinen media vaikuttavat ammattimaiseen uutiskuvavälitykseen.

Kuvitetut ilmastotunteet
Projekti tutkii, teoretisoi ja kehittää ilmastonmuutoksen visuaalista esittämistä mediankäyttäjien näkökulmasta.

Mieli, kuva ja mielikuva (MIPI)

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
Ideoi, luo, toteuttaa ja testaa virtuaalitodellisuuteen perustuvia palvelukonsepteja, ympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan muotoja oikeissa käyttökonteksteissa.

Ennen vuotta 2019 päättyneet hankkeet

Visuaalisesti verkossa. Miten yksityiset käyttäjät ja yritykset kiinnittyvät verkkoon kuvien avulla?

VICOMM – Visuaalisen tiedon yhteiskäyttö

Luottamuksen kuva

Liikkuva kuva sanomalehden sivuilla

Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat

Nokia N90 kuvaavan toimittajan työkaluna

Toimitustyön organisointi