Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva joukkoviestinnän seurantatutkimus

Tutkimus liittyy osana Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan (JYT 2001). Tavoitteena on tutkia, miten ydinjätteen loppusijoitukseen liittyviä kysymyksiä käsitellään Suomen joukkoviestimissä. Tarkastelun kohteena on valtakunnallisia medioita että potentiaalisten loppusijoituspaikkakuntien viestimiä. Media-aineiston analyysissa käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista sisällön erittelyä.
Kesto: 1.2.1999 – 31.12.2001
Vastuuhenkilö: Pentti Raittila, (03) 3551 8806
Muut tutkijat ja tutkimusapulaiset: Susanna Vehmas, (03) 215 7950, (Vuosina 1999-2000 Risto Suikkanen, Timo Lilja ja Tommi Kutilainen.)
Yhteistyökumppanit: Kauppa- ja teollisuusministeriö, VTT ENERGIA, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/sosiologia.
Raportit: Raittila Pentti: Ydinjätteen loppusijoitus mediassa. Julkishallinnon ydinjätetutkimusohjelmaan liittyvä joukkoviestinnän seurantatutkimus. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen julkaisuja C 30/2000
Tutkimuksen loppuraportti ilmestyy syksyllä 2001.