Yhtiö vai yrittäjyys? Miten tulevat toimittajat Shanghaissa ja Pietarissa näkevät ammatillisen menestyksensä digitaalisessa uutisekosysteemissä

Tutkimus esittelee yhtäältä tulevien toimittajien aitoja näkemyksiä heidän ammattinsa ja yksilöllisten uransa näkökulmasta yhtäältä yrittäjyyden kasvaessa ja toisaalta suurten yritysten vallan keskittyessä. Sen tavoitteena on ymmärtää ja eritellä uuden sukupolven ammattilaisten ja uuden talouden välisiä suhteita ”neuvottelu-ulottuvuuden” kontekstissa. Tutkimuksen avulla selvitetään Kiinan ja Venäjän journalismin erityispiirteitä, jotka johtuvat maailmanlaajuisista, kansallisista ja paikallisista tekijöistä.
Shanghain tutkimuksessa on kolme tehtävää:

  1. asiakirjojen analyysi, joka liittyy ”neuvottelu- ulottuvuuteen”
  2. digitaalisen uutisekosysteemin tutkimus ja toimittaja-yrittäjien haastattelut (4–5)
  3. kohderyhmähaastattelu opiskelijoiden kanssa (8–10) ja temaattiset haastattelut opettajien kanssa (3–4).

Hanke toteutetaan Fudanin yliopiston pohjoismaisessa keskuksessa Shanghaissa, Kiinassa 1.9.2018–28.2.2019. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.

Project Leader: Svetlana Pasti, svetlana.pasti at uta.fi