Yksityisen pääoman kulttuurit 2000-luvun Suomessa 

Hankkeessa tutkitaan yksityisen pääoman ja yksityisen vaurauden kulttuureja 2000-luvun Suomessa. Eri aineistolähteitä analysoimalla hankkeessa selvitetään, miten yksityinen vauraus tulee ymmärretyksi, nähdyksi, kohdelluksi ja esitetyksi nyky-Suomessa. Hankkeessa analysoidaan muun muassa media-aineistoja, kaunokirjallisuutta ja eduskunnan arkistoaineistoja sekä tuotetaan ja tulkitaan haastatteluaineistoja. Hankkeessa myös teoretisoidaan yksityistä omistusta ja vaurautta uudella tavalla.

Hankkeen rahoittaja: Suomen Akatemia

Hankkeen vastuullinen johtaja: Hanna Kuusela