Journalistisen yleisötyön kehittämisprojekti käynnistyi

COMETin ja C. V. Åkerlundin mediasäätiön koulutusprojektissa kehitetään journalismin suhdetta yleisöihin.

Mediakilpailun lisäännyttyä yleisö on tullut entistä olennaisemmaksi osaksi journalistien arkipäivän työtä niin hyvässä kuin pahassa. Miten journalistit toimivat yleisön kanssa ja miten tätä toimintaa voisi kehittää?

Näitä asioita pohditaan COMETin ja C. V. Åkerlundin mediasäätiön kolmivuotisessa koulutusprojektissa Journalistinen yleisötyö digiympäristössä.

Vuoden 2021 aikana järjestettävälle projektin pilottikurssille osallistuu 12 journalistia eri puolilta Suomea. 4.–5. helmikuuta pidetyssä kurssin avaustyöpajassa he pohtivat yleisötyö-termin merkitystä ja erilaisia yleisöjä. Myöhemmin kurssilla syvennytään muihin yleisötyön osa-alueisiin tarkemmin.

Projektin tavoitteena on kasvattaa journalistien asiantuntemusta yleisötyöstä, kehittää journalismin yleisösuhdetta ja luoda entistä tiiviimpiä yhteyksiä tutkimuksen sekä journalistisen työn välille.

Niinpä pilottikurssi on suunniteltu siten, että työpajoja vetävät yhdessä toimittajat ja tutkijat vertaisoppimisen hengessä. Esimerkiksi avaustyöpajassa vetäjinä toimivat pitkän linjan uutistoimittaja ja nykyinen Anygraafin konsultti Silja Tenhunen, Helsingin Sanomien pitkäaikainen kulttuuritoimituksen esimies ja dosentti Heikki Hellman sekä Tampereen yliopiston apulaisprofessori Heikki Heikkilä.

Lisäksi osallistujat tekevät kurssivuoden aikana työpajojen ohessa projektin, jossa he kehittävät omaa tai työpaikkansa yleisötyötä jollakin tapaa. Kehittämisprojektin raportit voidaan myöhemmin julkaista myös Media & viestintä -lehdessä.

Vuosina 2022 ja 2023 projektin yhteistyötä syvennetään entisestään. Tuolloin kurssi muuttuu yhdistelmäopetukseksi, eli tutkijoiden ja toimittajien lisäksi mukaan tulee myös Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoita, joille kurssi on erinomainen mahdollisuus verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Jos olet kiinnostunut projektista, pilottikurssin tarkempaa ohjelmaa voit tarkastella täällä. Ilmoittautuminen vuoden 2022 kurssille käynnistyy alkusyksystä ja siitä tiedotetaan sivuillamme myöhemmin.

Lisätietoja saat projektitutkija Jari Väliverroselta: jari.valiverronen at tuni.fi.