Yleisradion oppimispalvelut opettajien käytössä

Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin opettajat tuntevat Yleisradion oppimispalveluja, kuinka kiinnostuneita he ovat eri palveluista ja miten he käyttävät niitä työssään. Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä, ja kyselystä saatuja tuloksia täydennetään puhelinhaastattelujen avulla.
Kesto: 22.12.2005 – 30.4.2006
Vastuuhenkilö: Esa Reunanen, (03) 3551 7482
Tutkija: Suvi Tuominen, Tanja Hoisko
Yhteistyötaho: Yleisradio Oy / YLE Teema