Julkaisut 2016

Berrick, Jill & Dickens, Jonathan & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2016) Time, institutional support and quality of decision making in child protection: A cross-country analysis. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance 40(5), 451–468.

Ellonen, Noora & Fagerlund, Monica & Pösö, Tarja (2016) Free-text comments as a tool for developing the self-report method: parents’ responses to a survey on violence against children. Australian and New Zealand Journal of Criminology 51(1), 58–75.

Enroos, Rosi & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (toim.) (2016) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Enroos, Rosi (2016) Lapsen tulo julkiseen kotiin. Huostassaolon ensi vaiheet sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 224–260.

Vierula, Tarja (2016) Huostaanoton käynnistämät suhteet ja prosessit vanhempien henkilökohtaisessa elämässä. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 261–290.

Enroos, Rosi (2016) Vankien perhesuhteet ja vanhemmuus. Haaste 2/2016. Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto.

Enroos, Rosi (2016) Vankila, vanhemmuus ja lapsi – näkökulmia perhekäytäntöihin. Lectio praecursoria. Oikeus-lehti 2/2016, 269.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2016) Post-divorce dual residency and sense of places in young people’s narration. Journal of Divorce & Remarriage 57(7), 433–447.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2016) Multi-local residency of children through the case descriptions of Finnish child welfare social workers. European Journal of Social Work 20(2), 242–252.

Forsberg, Hannele & Nätkin, Ritva (2016) Families in the future: Stories of Finnish Students. Special Issue of the Journal of Comparative Family Studies: Reshaping families in Northern Europe 47(1), 27–43.

Eronen, Tuija & Laakso, Riitta (2016) Lastensuojelun laitoshoidon kasvatukselliset ja kuntouttavat orientaatiot ja niiden vaikuttavuus: Tutkimuskatsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2010-2016. Työpapereita, THL.

Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina & Häkli, Jouni (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, Riikka (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers’ Peer Realationships at School. Open Journal of Social Sciences 4(9), 34–43.

Laakso, Riitta & Enroos, Rosi (2016) Vierailla ovilla – Lapsen sijaishuoltopaikkaan tulo huostaanotettujen lasten ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 81(5), 506–515.

Pösö, Tarja (2016) Managing Complexity of Family Contact in Child Welfare. In Jaber F Gubrium, Tone Alm Andreassen  & Per Koren Solvang (eds.) Reimagining the Human Service Relationship. New York: Columbia University Press, 178–194.

Pösö, Tarja (2016) Mistä puhutaan, kun puhutaan huostaanotosta? Teoksessa  Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 7–32.

Pösö, Tarja & Laakso, Riitta (2016) Matching children and substitute homes: some theoretical and empirical notions. Child & Family Social Work 21(3), 307–316.

Kuokka, Pauliina & Pösö, Tarja (2016) Huostaanotot hallinto-oikeudessa: näkökulmia päätöksentekoon. Teoksessa Rosi Enroos, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 52–71.

Ritala-Koskinen, Aino & Forsberg, Hannele (2016) Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 105–117.