Julkaisut 2022

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2022) Family professionals’ attitudes and stance-taking on post-divorce fatherhood: a qualitative attitude approach. International Journal of Child, Youth and Family Studies 13(1), 56–81.

Ellonen, Noora, Pösö, Tarja, Mielityinen Laura & Paavilainen, Eija (2022) Using self-report surveys in schools to study violence in alternative care: A methodological approach. Child Abuse Review DOI: 10.1002/car.2814

Enell, S., Andersson Vogel, M. Henriksen, A.K., Pösö, T., Honkatukia, P., Melin-Olsen, B. & Hdle, I-M. (2022) Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries – a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Criminology.

Enroos, Rosi & Huhtanen, Raija & Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja & Välikoski, Tuula-Riitta (2022) Care Order Decisions—in the Domain of Social Work or the Courts? Social Workers’ Frontline Views. The British Journal of Social Work 53(12), 1019-1035.

Enroos, Rosi & Huhtanen, Raija & Korpinen, Johanna & Niiranen, Anna & Pösö, Tarja & Välikoski, Tuula-Riitta (2022) Suostumus lapsen huostaanottoa koskevassa päätöksenteossa. [Consent in a child’s care order decision-making]. Katsaus. Oikeus 2, 315–324.

Hautanen, Teija & Ritala-Koskinen, Aino (2022) Monialaisen työn rajat vaikeissa ero- ja huoltoriidoissa. Teoksessa Laura Yliruka, Pia Eriksson, Liisa Jokinen & Kaisa Pasanen (toim.) Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 52/2022. Helsinki.

Jaakola, A.-M., & Pösö, T. (2022) Lapsen tilanteen arvioiminen lastensuojelussa: analyysia asiakasturvallisuuden ja laadun näkökulmasta. Janus 30(4), 359–375.

Korkiamaki, Riikka & Oinonen, Eriikka (2022) ”Todellakin pitää puntaroida” – Nuorten aikuisten suhteet ja solidariteetit. Teoksessa Marjatta Kekkonen, Päivi Känkänen, Mika Gissler and Anna-Maria Isola (toim.) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Helsinki: THL & Nuorisotutkimusseura, 197–210.

Korkiamäki, Riikka & Wiro, Vilma (2022) Hyödyllistä ja häiritsevää: nuorten vertaissuhteet voimavarana ja ongelmana opettajien tulkitsemana. Teoksessa Maija Lanas & Tomi Kiilakoski (toim.) Häiriö koulussa. Tampere: Vastapaino.

Korkiamäki, Riikka & Kaukko, Mervi (2022) Faceless, voiceless child – Ethics of visual anonymity in research with children and young people. Childhood 30 (1), 55-70.

Križ, Katrin, Krutzinna, Jenny, Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2022) The Invisible Child. A comparative study of newborn removal judgement from a Child Equality Perspective (CEP). The International Journal of Children’s Rights 30, 644-674.

Pösö, Tarja (2022) Selkeän sosiaalisen ongelman pulmista sosiaalityössä. In: Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa. Konstruktionistisa jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino, 85-106. https://doi.org/10.58181/VP9789523970014

Pålsson, David, Backe-Hansen, Elisabeth, Kalliomaa-Puha, Laura, Lausten, Mette & Pösö, Tarja (2022) Licence to Care – Licensing terms for for-profit residential care for children in four Nordic countries. Nordisk Välfärdsforskning 1(7), 23–35.

Ritala-Koskinen, Aino (2022) Yksin asuvien aikuisten perhe- ja asumispolut. – Valintoja, sattumia, marginaaliin ajautumisia? Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari, Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa. Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino, 107-137.  https://doi.org/10.58181/VP9789523970014

Siippainen, Anna, Repo, Katja & Enroos, Rosi (2022) Government, Policy, and the Role of the State in Childhood (Finland). In Jaakko Kauko & William Corsaro (eds.) Bloomsbury education and childhood studies. London: Bloomsbury Academic.