Julkaisut 2021

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2021) Miesten käytäntöjen tutkiminen visuaalisin tutkimusmenetelmin: valokuvat aineiston hankinnassa ja aineistona. Teoksessa Timo Aho, Jiri Nieminen & Arttu Salo (toim.) Miestutkimuksen metodologiaa. Tampere: Vastapaino, 137–160.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2021) Sosiaalityö oikeuden yhtesityökumppanina huoltoriidoissa. Yhteiskuntapolitiikka 86(1), 28-38.

Pösö, Tarja (2021) Children’s consent to child welfare services: Some explorative remarks. Children & Society.

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2021) Disillusioned compromise of substitute care: a critical point for the ‘future’ in child welfare. Social Work & Society 1(19).

Enroos, Rosi (2021) Lapsisuhteet vankien elämässä. Teoksessa Sakari Kainulainen & Juho Saari (toim.) Suomalainen vanki – Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa. Vastapaino, 241–262.

Enroos, Rosi & Siippainen, Anna & Repo, Katja (2021) Agency and Rights in Childhood (Finland). In Jaakko Kauko & William Corsaro (eds.) Bloomsbury education and childhood studies. London: Bloomsbury Academic.

Enroos, Rosi & Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2021) ‘Informed consent’ in consensual child welfare: some reflections on its controversial nature. European Journal of Social Work 24(5), 852–863.

Eriksson, Pia & Pösö, Tarja (2021) Adoption from care in Finland: currently an uncommon alternative to foster care. In Tarja Pösö, Marit Skivenes & June Thorburn (eds.) Adoption from care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press, 103–120.

Kalliomaa-Puha, Laura & Pösö, Tarja & Toivonen, Virve (2021) Error correction of restrictive measures: Appeals made by young people in care. Young 29(1), 81–96.

Korkiamäki, Riikka & Elliott O’Dare, Catherine (2021) Intergenerational Friendship as a Conduit for Social Inclusion? Insights from the “Book-Ends”. Social Inclusion 9(4).

Millei, Zsuza & Kaukko, Mervi & Korkiamäki, Riikka (2021) Thinking with publics, politics and ethical boards in participatory ethnographic research with children and young people. In Bettina Hünersdorf, Georg Breidenstein, Jörg Dinkelaker & Tanya Tyagunova (eds.) Going Public? Erziehungswissenschaftliche Ethnografie und ihre Öffentlichkeiten. Wiesbaden: VS Verlag.

Pösö, Tarja (2021) Ethnographic challenges of fragmented human services. In Katarina Jacobsson & Jaber Gubrium (eds.) Doing Human Service Ethnography. Bristol: Policy Press, 153–170.

Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Thoburn, June (eds.) (2021) Adoption from Care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press.

Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Thoburn, June (2021) Introducing the field of acoption from care. In Tarja Pösö, Marit Skivenes & June Thorburn (eds.) Adoption from care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press, 17–32.

Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Thoburn, June (2021) Making sense of adoption from care in very different contexts. In Tarja Pösö, Marit Skivenes & June Thorburn (eds.) Adoption from care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Bristol: Policy Press, 249–264.