Julkaisut 2018

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2018) Vanhempien riidat vuoroasuvien lasten näkökulmasta. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 51–73.

Berrick, Jill & Dickens, Jonathan & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2018) International perspectives on child-responsive courts. International Journal of Children’s Rights 26(2), 251–277.

Berrick, Jill & Dickens, Jonathan & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2018) Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and Youth Services Review 84, 40–47.

Forsberg, Hannele & Timonen, Virpi (2018) The future of the family as envisioned by young adults in Ireland. Journal of Youth Studies 21(6), 765–779.

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Children’s residence in divorce disputes – examination of social work reports to the court. Journal of Social Welfare and Family Law 40(1), 21–36.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (toim.) (2018) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus.

Forsberg, Hannele (2018) Paikkatietoinen hyvinvointi. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 174–190.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Johdatus lasten monipaikkaiseen asumiseen. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 7–19.

Forsberg, Hannele (2018) Lasten tunteet, perhesuhteet ja koti. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 31–47.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Lasten monipaikkainen asuminen haastaa sosiaalityön. Tutkiva sosiaalityö 2018, 28–37.

Huhtanen, Raija & Pösö, Tarja (2018) Restriktiva åtgärder i den finska barnavården. In Sofia Enell, Sabine Gruber & Maria Andersson Vogel (eds.) Kontrollerade unga. Tvångspraktiker på institution [Controlled youths Practices of coercion in residential care.] Lund: Studentlitteratur, 213–234.

Hyvärinen, Sauli & Pösö, Tarja (toim.) (2018) Lasten haastattelu lastensuojelussa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Häkli, •Jouni & Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2018) ‘Positive recognition’ as a preventive approach in child and youth welfare services. International Journal of Social Pedagogy 7(1), 5.

Kauko, Outi (2018) Yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten asumispolut ja kodin tuntu. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 152–171.

Laakso, Riitta & Helavirta, Susanna & Pösö, Tarja (2018) Familiarity or not: children’s choice of interviewer in a study of substitute care. Child Care in Practice 24(3), 258–272.

Laine, Sanna & Pösö, Tarja & Ujula, Tatu (2018) Adoptio lastensuojelussa: lukumääristä ja ominaispiirteistä. Yhteiskuntapolitiikka 2(83), 199–207.

Pösö, Tarja (2018) Experts by experience infusing professional practices in child protection. In Asgeir Falch-Eriksen & Elisabeth Backe-Hansen (eds.) Human Rights in Child Protection. Implications for Professional Practice and Policy. Palgrave Macmillan, 111–128.

Pösö, Tarja (2018) Letters from the future: an exercise with child welfare predictions. Journal of Social Work Practice 32(3), 265–276.

Pösö, Tarja & Pekkarinen, Elina & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2018) ”Voluntary” and ”involuntary” child welfare: challenging the distinction. Journal of Social Work 18(3), 253–272.

Pösö, Tarja & Helavirta, Susanna & Laakso, Riitta (2018) Time in care: the first months in care. Families, Relationships and Societies 7(1), 89–101.

Ritala-Koskinen, Aino (2018) Avohuollon asiakaslasten asumisliikkuvuus. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) Monen kodin lapset: Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 76–110.