Julkaisut 2020

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2020) Miesten käytäntöjen tutkiminen visuaalisin tutkimusmenetelmin: valokuvat aineiston hankinnassa ja aineistona. Teoksessa Jiri Nieminen, Timo Aho & Arttu Salo (toim.) Miestutkimuksen metodologiaa. Tampere: Vastapaino.

Berrick, Jill & Dickens, Jonathan & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2020) Are child protection workers and judges in alignment with citizens when considering interventions into a family? A cross-country study of four jurisdictions. Child and Youth Services Review 108, 104562.

Biesel, Kay & Masson, Judith & Parton, Nigel & Pösö, Tarja (eds.) (2020) Errors and mistakes in child protection. International Discourses, Approaches and Strategies. Bristol: Policy Press.

Biesel, Kay & Masson, Judith & Parton, Nigel & Pösö, Tarja (2020) Erros and mistakes in child protection: an introduction. In Kay Biesel, Judith Mason, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Errors and mistakes in child protection. International discourses, approaches and strategies. Bristol: Policy Press, 1–16.

Biesel, Kay & Masson, Judith & Parton, Nigel & Pösö, Tarja (2020) Dealing with errors and mistakes in child protection: similarities and differences among countries. In Kay Biesel, Judith Masson, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Errors and mistakes in child protection. International discourses, approaches and strategies. Bristol: Policy Press, 255–276.

Enroos, Rosi & Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2020) ‘Informed consent’ in consensual child welfare: some reflections on its controversial nature. European Journal of Social Work.

Eronen, Tuija & Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2020) Social workers as relational actors: descriptions of care order preparations in Finland. Nordic Social Work Reseacrh.

Flykt, Marjo & Punamäki, Raija-Leena & Pösö, Tarja (2020) Vauvojen huostaanotto kehityksellisenä ja tutkimusperustaisena kysymyksenä. Yhteiskuntapolitiikka 85(3), 293–300.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2020) Sosiaalityö oikeuden yhteistyökumppanina huoltoriidoissa – Tuomareiden näkökulma olosuhdeselvitystyöhön. Yhteiskuntapolitiikka 86(1).

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2020) Asuinpaikka ja läheissuhteet lasten hyvän elämän aineksina. Teoksessa Terhi Tuukkanen (toim.) Lapsibarometri 2020. Jyväskylä: Lapsiasiainvaltuutetun toimiston julkaisuja 5, 101–109.

Hestbaek, Anne-Dorthe & Höjer, Ingrid & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2020) Child welfare removals of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review 108, 104572.

Julin, Essi & Pösö, Tarja (2020) The Finnish approach to errors and mistakes in child protection: trust in practitioners and service users? Teoksessa Kay Biesel, Judith Masson, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Errors and mistakes in child protection. International discourses, approaches and strategies. Bristol: Policy Press, 95–114.

Kalliomaa-Puha, Laura & Pösö, Tarja & Toivonen, Virve (2020) Error correction of restrictive measures: Appeals made by young people in care. Young 29(1), 81–96.

Korkiamäki, Riikka & Gilligan, Robbie (2020) Responding to misrecognition – A study with unaccompanied asylum-seeking minors. Chidren and Youth services Review 119, 105687.

Korpinen, Johanna & Pösö, Tarja (2020) Social workers’ views about children’s and parents’ competence in child protection decision-making. Journal of Social Work 0(0) 1–18.

Nieminen, Irja & Vierula, Tarja & Paavilainen, Eija & Pösö, Tarja (2020) Moniammatillinen palvelutarvearviointi muutoksessa ja muuttuvassa ympäristössö: lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten näkemyksiä [Transformation of the multiprofessional evaluation of service needs in a changing environment: views of professi0nals of children and family services]. Janus 28(3), 237–253.

Nätkin, Ritva & Forsberg, Hannele (2020) Korona-aika: Perhe ja valtio huolenpitokriisejä ratkomassa. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Pekkarinen, Anna (2020) Virtues in social work research with children and families. The ethical accounts of Finnish PhD thesis. Journal of Social Work Values & Ethics 17(2), 21–38.

Salo, Arttu (2020) Monitasoinen ja joustava eroisyys, miehisyys ja alkoholi Lauri Ahtisen sarjakuvaromaanissa Eropäiväkirja. Sukupuolentutkimus–Genusforskning 33(2), 9–24.

Toivonen, Virve & Muhonen, Jatta & Kalliomaa-Puha, Laura & Luhamaa, Katre & Strömpl, Judit (2021) Child participation in Estonian and Finnish child welfare removals; professionals’ perceptions and practices. The International Journal of Children’s Rights 2021(3), 701–730.

Törmälehto, Erna & Korkiamäki, Riikka (2020) The Potential of Human–Horse Attachment in Creating Favorable Settings for Professional Care: A Study of Adolescents’ Visit to a Farm. Animals 10(9), 1707.

Välikoski, Tuula-Riitta & Pösö, Tarja & Huhtanen, Raija (2020) Kuulemistilaisuus institutionaalisena vuorovaikutuksena lapsen huostaanoton valmisteluprosessissa [Administrative hearings as institutional communication as part of care order preparations]. Janus 28(4), 323–340.