Julkaisut 2019

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2019) Perheammattilaisten asemoituminen vanhemmuuteen ja vanhemmuutta koskevat kehykset erotyössä. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 27(4), 362–378.

Berrick, Jill & Dickenes, Jonathan & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit (2019) Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial decision-makers’ views and experiences. Journal of Social Welfare and Family Law 41(2), 188–204.

Burns, Kenneth & Kriz, Katrin & Krutzinna, Jenny & Luhamaa, Katre & Meysen, Thomas & Pösö, Tarja & Skivenes, Marit & Thoburn, June (2019) The hidden proceedings – An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance 6(4), 339–371.

Castrén, Anna-Maija & Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2019) Harvinaisesta ja kielletystä tavanomaiseksi ja hyväksytyksi: muuttuva kulttuurinen ymmärrys av(i)oerosta suomalaisessa yhteiskunnassa. Janus 27(4), 109–126.

Eronen, Tuija & Ylinen, Tyyne (2019) MES® – ohjelman koetut hyödyt vanhempien kertomana. Trepo.

Forsberg, Hannele & Kuronen, Marjo & Ritala-Koskinen, Aino (2019) The academic identity and boundaries of the discipline of social work. Reflections of social work professors on the recruitment and research of doctoral students in Finland. British Journal of Social Work 49(6), 1509–1525.

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2019) Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä. Yhteiskuntapolitiikka 84(3), 248–257.

Hoikkala, Susanna & Pösö, Tarja (2019) The documented layer of children’s rights in care order decision-making. Child & Family Social Work 25(1), 45–52.

Kaukko, Mervi & Korkiamäki, Riikka & Kuusisto, Anna-Kaisa (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoksessa Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 86–102.

Korkiamäki, Riikka (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä. Nuorisotutkimus 37(2), 36–52.

Lamponen, Tuuli & Pösö, Tarja & Burns, Kenneth (2019) Children in immediate danger: Emergency removals in Finnish and Irish child protection. Child & Family Social Work 24(4), 486–493.

Pösö, Tarja & Toivonen, Virve-Maria & Kalliomaa-Puha, Laura (2019) “Haluaa kotiin äidin luo”. Erimielisyydet ja lapsen etu huostaanoton jatkamista koskevissa valituksissa ja hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Oikeus 48(3), 226–243.

Pösö, Tarja (2019) The non-discrimination principle in child protection: a snapshot on a seemingly trivial practice of transitions in care. In Karl Sovig & Marit Skivenes (eds.) Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the UN Convention on the Rights of the Child. Milton Park: Routledge, 87–100.

Pösö, Tarja (2019) Lapset kodin ulkopuolisissa sijoituksissa. Teoksessa Ulla Korpilahti, Hanna Kettunen, Erika Nuotio, Satu Jokela, Vuokko Maria Nummi & Pirjo Lillsunde (toim.) Väkivallaton lapsuus. Toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025. Helsinki: Sosiaali-ja terveysministeriö, 439–448.

Salo, Arttu (2019) Isyys, alkoholi ja miehisyys ammattinyrkkeilijä Jussi Koivulan mediaelämäntarinassa. Nuorisotutkimus 37(1), 3–19.

Salo, Arttu (2019) Neuvottelua isien alkoholinkäytön kulttuurisista normeista. Tapaustutkimus eräästä (isä)miesten verkkokeskustelusta. Yhteiskuntapolitiikka 84(5–6), 504–515.

Toivonen, Virve & Kalliomaa-Puha, Laura & Muhonen, Jatta & Haarala-Muhonen, Anne (2019) Ammattilaisten yhteistyö huostaanottoasioissa. Defensor Legis 1, 44–57.

Vierula, Tarja & Pösö, Tarja & Paavilainen, Eija (2019) Moniammatillisuus ja palvelutarvearviointi lapsi- ja perhepalveluissa. Ammattilaisten näkemykset pulmakohdista. Yhteiskuntapolitiikka 84(3), 292–300.