little boys hand in hand

Tutkimusta lapsista, perheistä ja lastensuojelusta

Sosiaalityön tutkijoista koostuva Lapset, perheet ja lastensuojelu -tutkimusryhmä tutkii lapsia, nuoria, perheitä, läheissuhteita ja lastensuojelun kysymyksiä instituutio- ja ilmiölähtöisesti.

Ryhmässä tutkitaan perhe- ja läheissuhteiden muutoksia, siirtymiä, haavoittavuuksia ja näiden yhteiskunnallista sääntelyä lapsi- ja perhetyön instituutioissa. Lastensuojelu yhteiskunnallisena instituutiona, asiantuntijatyönä ja elettyinä kokemuksina ollut pitkäaikaisen tutkimuksen keskiössä.