Julkaisut 2023

Aaltio, Elina, Jaakola, Anne-Mari, Pösö, Tarja & Isokuortti, Nanne (2023) Ensimmäinen vaihe lastensuojelun tilannearviointiin kehitetyn ARVOA© -menetelmän validioinnissa – laadullinen arvio menetelmän sisällöstä ja soveltuvuudesta. Kasvun tuki aikakausilehti 2, 20-31.

Aarnio, Noora, Pösö, Tarja & Repo, Jenni (2023) Procedural causality hidden in child welfare assessment. Neue Praxis, Sonderheft 18, 63-77.

Aarnio, Noora & Pösö, Tarja (2023) Palvelutarpeen arviointi lastensuojelun rajapinnoilla asiakasnäkökulmasta – Nuorten ja vanhempien näkemyksiä. Janus 31(3), 235-252.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja (2023) Family relatedness: a challenge for making decisions in child welfare. Families, Relationships and Societies 12(2), 272–287.

Höjer, Inger & Pösö, Tarja (2023) Child Protection in Finland and Sweden. In Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert & Marit Skivenes (eds.) Oxford Handbook of Child Protection Systems. New York: Oxford University Press, 156-173.

Korkiamäki, Riikka & Kivijärvi, Antti (2023) “Kaverit auttaa aina” – Ikätoverisuhteet ja resilienssi. Teoksessa Antti Kivijärvi (toim.) Läpi kriisien. Nuorisobarometri 2022. Helsinki: Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimus-verkosto & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 137–150.

Kosonen, Janika & Kuusisto, Katja (2023) Treatment for problematic substance use in Nordic youth: A narrative review from the viewpoint of social services. Substance Abuse Treatment, Prevention, And Policy, 18(70), 1-16.

Lehtonen, Annika (2023) ‘She does not make me do it, but I want to help her’: Relational family interdependence of street-connected youth in Recife, Brazil. Childhood, 30(4), 380-396.

Pösö, Tarja (2023) Selkeän sosiaalisen ongelman pulmista sosiaalityössä. Teoksessa Jokinen, Arja, Raitakari, Suvi & Ranta, Johanna (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa. Tampere: Vastapaino 85-106.