Ilmoittautuminen Lapset, perhe ja arki -verkkokurssille päättyy 4.1.2023!

LAPSET, PERHE JA ARKI (5 op)
Koodit: YKT.YKE.202, YKT.YKE.203, YKT.YKE.204, YKT.YKE.205, YKT.YKE.206, SOTE.022
Aika: 3. periodi (9.1.2023-24.2.2023)

Lapset, perhe ja arki -verkkokurssi tarkastelee monialaisesti lapsuutta, lapsiperheiden arkea ja vanhemmuutta sekä yhteiskunnallisina kysymyksinä että elettynä elämänä. Kurssi jakautuu kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäinen osa, joka on luonteeltaan teoreettinen ja alan keskusteluihin johdatteleva, on kaikille pakollinen. Osassa 1 tutustutaan arkeen tutkimuksen näkökulmana ja metodologisena valintana, pohditaan muuttuvaa perhettä perhetutkimuksen lähtökohdista ja keskustellaan lapsuuden tutkimuksesta. Kurssin toisessa osassa tutustutaan yksityiskohtaisempiin temaattisiin aiheisiin. Tässä kokonaisuudessa opiskelija voi suunnata oppimista valitsemalla kolme jaksoa oman mielenkiintonsa mukaan. Valittavia jaksoja ovat: lapsiperheköyhyys, perheiden hyvinvointi, lastenhoito- ja varhaiskasvatus ja lasten kaltoinkohtelu.  

Kurssi on verkkokurssi. Kurssin ensimmäisen osan kolme jaksoa avautuvat viikoittain 9.1.- 29.1.2023 välisenä aikana. Osan 2 vaihtoehtoiset jaksot avautuvat 30.1.2023. Kurssin sisältää monipuolisesti erilaista tematiikkaan liittyvää materiaalia ja näihin kytkeytyviä tehtäviä. Kaikki tehtävät palautetaan ja keskustelut käydään Moodlessa.  Kurssin voi suorittaa omassa aikataulussa, kuitenkin niin, että osan 1 tehtävät tulee olla tehtynä 30.1.2023 ja osan 2 24.2.2023 mennessä. Kurssin lopputyönä on tutkimusideapaperi. Kurssin suorittamista tukee kurssilla käytössä oleva oman edistymisen seuranta.  

Lisätietoja:

Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuudesta

Sosiaali- ja terveysalan monitieteiset opinnot